Nedir.Org *
Selmanurr

Metin Türleri Nelerdir? Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar
Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

ROMAN


İnsanların yaşadıkları ya da yaşayabilecekleri olayları, yere, zamana ve şahsa bağlayarak anlatan eserlere roman denir.*Romanda olaylar geniş ve ayrıntılı olarak anlatılır.*Ana olay etrafında olaycıklar vardır.*Şahıs kadrosu geniştir.Karakter çözümlemeleri yapılır.*Zaman olarak geri dönüşler olur.Romanlar çeşitli türlere ayrılır;– Tarihi Roman: Konusunu tarihten alır.– Töre Romanı: Toplumun yaşayış tarzını, geleneklerini, adetlerini işleyen romandır.– Psikolojik Roman: Ruh çözümlemelerinin yapıldığı romanlardır.– Egzotik Roman: Uzak ve yabancı ülkelerin doğa ve insanlarını anlatan romandır.– Tezli Roman: Bir görüş veya düşünceyi savunan romandır.– Polisiye Roman: Dedektif hikayelerini anlatan romandır. 

HİKAYE


Olmuş ya da olması mümkün olan olayları anlatan  kısa sanat eserleridir.*Tek bir olay vardır.Olaycıklar yoktur.*Şahıs kadrosu romana göre dardır.*Kişiler çoğu zaman hayatlarının belli bir anı içinde anlatılır.*İki tür hikaye görülür;a)Olay Hikayesi: Maupassant tarzı da denir. Olay esastır.Bizdeki temsilcisi, Ömer Seyfettindir.b)Durum Hikayesi: Çehov tarzı da denir. Olaydan çok insanın belli bir zaman dilimindeki durumu anlatılır.Bizdeki temsilcisi, Sait Faik Abasıyanıktır

MASAL


Olağanüstü olayların anlatıldığı sözlü bir edebiyat ürünüdür.*Olaylar hayal ürünüdür.*Yer ve zaman belli değildir.*Kahramanlar insanüstü nitelikler gösterir.*İyiler hep iyi, kötüler hep kötüdür.*iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır.*Eğiticilik esastır. Evrensel konular işlenir.*Olaylar miş’li geçmiş zaman kullanılarak anlatılır.

MAKALE  


Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler  öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan yazılara makale denir.*Anlatım yalın ve yoğundur, nesnel bir nitelik taşır.*Öne sürülen düşünce ve tez kanıtlanır.*Söz oyunlarına baş vurulmaz, süslü anlatımdan uzak durulur.*Her konuda makale yazılabilir.*Gazete ve dergilerde yayımlanır.
DENEME: Yazarın herhangi bir konudaki görüşlerini, kesin kurallara varmadan, kanıtlamaya kalkmadan, okuyucuyu inanmaya zorlamadan anlattığı yazı türüdür.*Yazar, kendisiyle konuşuyormuş gibi bir hava sezdirir.*Samimi bir dil kullanılır.*Yazar, öne sürdüğü görüşleri ispatlamak zorunda değildir.*Yazarın kesin bir sonuca varma zorunluluğu yoktur.*Nurullah Ataç “Deneme, ben ülkesidir” der.*Yazar anlatımda ve konu seçiminde özgürdür.*Türün ünlüleri, Ahmet Haşim, Nurullah Ataç, Suut Kemal Yetkin, Ahmet Hamdi Tanpınar,Selahattin Eyyüboğlu.

FIKRA 


Yazarın, gündelik olayları, özel bir görüşle, güzel bir üslupla, kanıtlama gereği duymadan yazdığı kısa, günübirlik yazılardır.*Gazete yazısıdır.*Yazar düşüncelerini kanıtlama yoluna gitmez.*Dil tabiidir.Günlük deyimlere, yer yer nükteli sözlere yer verilir.*Okuyucuyla sohbet ediyormuş gibi bir hava sezdirilir.*Türün ünlüleri, Ahmet Rasim, Falih Rıfkı,

ELEŞTİRİ


Sanat, edebiyat, düşünce eserlerini hem öz hem yapı yönünden açıklayan, başarılı ve   başarısız ya da değerli ve değersiz yönlerini gösteren, bunları örneklerle somutlayıp  belirten yazı türüdür.*Eleştiri objektif olmalıdır.*Eleştiride amaç okura ve yazara yol göstermektir.*Eleştirmenin kişisel duygularını kattığı eleştirilere öznel eleştiri, kişisel duygularını katmadığı,objektif olduğu eleştirilere de nesnel eleştiri denir.
Sponsorlu Bağlantılar

Metin Türleri Nelerdir? Resimleri

 • 8
  Edebi türler kavram haritası 1 yıl önce

  Edebi türler kavram haritası

Metin Türleri Nelerdir? Sunumları

Metin Türleri Nelerdir? Soru & Cevap

 • 0

  2 ay önce

  Soru : diğer metin türleri niye yok
  biyografi otobiyogrofi gb

Metin Türleri Nelerdir? Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)
Facebook Grubumuz

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin